Deekax Talteri DIVK-C 220 DEMA OCH DEMA VKL

Talteri ventilationssystem

 • ventilationen styrs efter behovet
 • värmen återhämtar av motströms plattvärmeväxlare
 • värmeväxlarens temperaturverkningsgrad över 80 %
 • likströmsfläktar(EC)
 • tilluftsfiltering och uppvärmning
 • hastighetskontroll med separat pekskärm kontrollpanel
 • sommarbypassdämpare
 • enheten är utrustad med ett ljudisolerat, vitt pulverlackerat hölje
 • DIVK-C 220 DEMA eftervärmning med en elektrisk värmare
 • DIVK-C 220 DEMA VKL eftervärmning med en vatten radiator
 • elektrisk förvärmning
 • Max. Luftflöden tilluft/frånluft  222/231 l/s 100 Pa


Mångsidiga pekskärmsfunktioner

 • justering av fläkthastighet
 • tillufts temperature reglering
 • braskaminsom-kopplare
 • forcering med timer
 • hemma/borta-omkopplare
 • veckotimer-dygnsrytm klocka
 • filter larms
 • språkversionen; Finska, Svenska, Engelska och Estonias


Förmåga

 • för koldioxidtransmitter
 • för fuktighet sändare
 • för separat förlängd period eller braständningskopplare
 • för separat forsering kopplare
 • för hemma/borta-omkopplare
 • för fjärrövervakningskontroll
 • för 0-10V extern styrning
 • för Modbus

Dimensioner: höjd 950 mm, bredd 1100 mm,
                   djup 510 mm, vikt 133 kg

Ärsverkningsgrad kalkylator