Välj enhetsmodell:

Ange beräkningsvärdena :

  Till Från
Luftflöde:  l/s  l/s

Kanaltryck:

 Pa  Pa

 

Place:
 

Designtemperatur:  °C
Avlufts temperaturgräns:  °C
Tilluftens måltemperatur :  °C
Frånluftstemperatur:  °C

Ange målinformationen:

Hanterare:
Datum:
Mål:
 
Namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postkontor:
Projekt:
Positio:
Ytterligare information:

Resultat:

Resultat vid beräkningspunkten : Till Från:
Fläkthastighet: 43 % 41 %
Luftflöde: 70 l/s 70 l/s
Totalt tryck: 20 Pa 20 Pa
Lufthastighet: 1.4 m/s 1.43 m/s
Ingångseffekt: 33 W 29 W
Fläktens årlig energiförbrukning 541 kWh
SFP-värde: 0.88 kW/(m³/s)

 
Plattvärmeväxlare: Till: Från:
Tryckfall: 47 Pa 47 Pa
Effektivitet med lika luftflöden: 81.9 %
Tilluftstemperatur efter värmeväxlaren 12.5 °C
Eftervärmebehov i beräkningspunkten: 298 W
Av
Temperatur efter förvärmning: -
Förvärmningseffekt: -

 
DIVK ljudvärden i beräkningspunkten Lw LwA
Tilluftkanal: 57.6 dB 50.5 dB(A)
Frånluftskanal: 50.5 dB 37.8 dB(A)
Ljudtrycksnivå i rummet
(10m² absorbering LpA)
27.8 dB(A)

 

SPL-nivåer i oktavband
631252505001k2k4k8kdBdB(A)
Genom höljet ut i rummet52443630269**53.831.8
Till454343504744362457.650.5
Från40393938333021450.537.8
* den uppmätta ljudnivån överstiger inte bakgrundsljudet

 
Beräkning av årlig effektivitet:
Avlufts temperatur: -17.5 °C
Avlufts temperaturgräns 0 °C
Luftflödesförhållande till / frånluft 1.00
Mängd av energi som behövs för ventilation: 11115 kWh
Uppnådd energibesparing: 8466 kWh
Total energiförbrukning för ventilation 2649 kWh
HRV årlig effektivitet 76.2 %

Ytterligare information

Tillbaka
Felmeddelanden
 

Created:October 04 2023 15:05:28