Ventilationaggregat

VENTILATIONAGGREGAT MED DC-FLÄKTÄR OCH MOTSRÖMVÄRMVÄXLARE

bostäder < 130 m2*

DIVK-C 91 C och C 96 C

bostäder < 130 m2*

DIVK-C 91 CD och C96 CD

bostäder< 170 m2*

DIVK-C 99 CD

bostäder< 200 m2*

DIVK-C 140 DEMA

bostäder< 300 m2*

DIVK-C 220 DEMA

bostäder < 460 m2*

DIVK-C 330 DEMA

VENTILATIONAGGREGAT MED DC-FLÄKTÄR OCH KORSSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE

bostäder < 150 m2*

DIVK-290 DEMA

Ytterligare information