DMO CONTROL CENTERS - FÖR FJÄRRKONTROLL AV VENTILATIONSAGGREGATE

DMO-fläktstyrsystem

  • Ventilationen måste upprätthållas kontinuerligt på effektnivån av behovsstyrd ventilation
  • Ventilation är särskilt viktigt på natten när luftkvaliteten inomhus påverkar oss hela tiden.
  • Ventilation minskar också utsläppskoncentrationer av byggmaterial och t.ex. radonbelastningar.
  • Klart fläktkontrollsystem gör det möjligt att kontrollera ändringarna av inomhuslufthastigheten: att eliminera överhettning, minska de skadliga effekterna av rökning och till exempel att snabbt avfukta tvättrum.
  • Ekonomin förbättras med enkel behovsstyrd ventilation