Välj enhetsmodell:

Ange beräkningsvärdena :

  Till Från
Luftflöde:  l/s  l/s

Kanaltryck:

 Pa  Pa

 

Place:
 

Designtemperatur:  °C
Avlufts temperaturgräns:  °C
Tilluftens måltemperatur :  °C
Frånluftstemperatur:  °C

Ange målinformationen:

Hanterare:
Datum:
Mål:
 
Namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postkontor:
Projekt:
Positio:
Ytterligare information:

Resultat:

Resultat vid beräkningspunkten : Till Från:
Fläkthastighet: 76 % 69 %
Luftflöde: 40 l/s 40 l/s
Totalt tryck: 53 Pa 44 Pa
Lufthastighet: 3.3 m/s 3.26 m/s
Ingångseffekt: 31 W 26 W
Fläktens årlig energiförbrukning 498 kWh
SFP-värde: 1.42 kW/(m³/s)

 
Plattvärmeväxlare: Till: Från:
Tryckfall: 63 Pa 63 Pa
Effektivitet med lika luftflöden: 81.9 %
Tilluftstemperatur efter värmeväxlaren 12.5 °C
Eftervärmebehov i beräkningspunkten: 170 W
Av
Temperatur efter förvärmning: -
Förvärmningseffekt: -

 
DIVK ljudvärden i beräkningspunkten Lw LwA
Tilluftkanal: 69.1 dB 65.5 dB(A)
Frånluftskanal: 64.8 dB 42.8 dB(A)
Ljudtrycksnivå i rummet
(10m² absorbering LpA)
33.9 dB(A)

 

SPL-nivåer i oktavband
631252505001k2k4k8kdBdB(A)
Genom höljet ut i rummet575442282520181259.337.9
Till635959636060554969.165.5
Från51475135412417964.842.8
* den uppmätta ljudnivån överstiger inte bakgrundsljudet

 
Beräkning av årlig effektivitet:
Avlufts temperatur: -17.5 °C
Avlufts temperaturgräns 0 °C
Luftflödesförhållande till / frånluft 1.00
Mängd av energi som behövs för ventilation: 6351 kWh
Uppnådd energibesparing: 4838 kWh
Total energiförbrukning för ventilation 1513 kWh
HRV årlig effektivitet 76.2 %

Ytterligare information

Tillbaka
Felmeddelanden
 

Created:October 04 2023 15:05:28