Deekax Talteri DIVK-C 140 DEMA och DEMA VKL

Talteri ventilationssystem

 • ventilationen styrs efter behovet
 • värmen återhämtar av motströms plattvärmeväxlare
 • värmeväxlarens temperaturverkningsgrad över 80 %
 • likströmsfläktar(EC)
 • tilluftsfiltering och uppvärmning
 • hastighetskontroll med separat pekskärm kontrollpanel
 • sommarbypassdämpare
 • enheten är utrustad med ett ljudisolerat, vitt pulverlackerat hölje
 • DIVK-C 140 DEMA eftervärmning med  en elektrisk värmare
 • DIVK-C 140 DEMA VKL eftervärmning med en vatten radiator
 • elektrisk förvärmning
 • Max. Luftflöden tilluft/frånluft 138/140 l/s 100 Pa


Mångsidiga pekskärmsfunktioner

 • justering av fläkthastighet
 • tillufts temperature reglering
 • braskaminsom-kopplare
 • forcering med timer
 • hemma/borta-omkopplare
 • veckotimer-dygnsrytm klocka
 • filter larms
 • språkversionen; Finska, Svenska, Engelska och Estonias


Förmåga

 • koldioxidtransmitter
 • fuktighet sändare
 • separat förlängd period eller braständningskopplare
 • separat forsering kopplare
 • hemma/borta-omkopplare
 • fjärrövervakningskontroll
 • 0-10V extern styrning
 • Modbus

Dimensioner: höjd 950 mm, bredd 900 mm,
                             djup 510 mm, vikt 112 kg

   Årsverkningsgrad kalkylator