DMO-455

DMO-fläktstyrsystem

  • Ventilationen måste upprätthållas kontinuerligt på effektnivån av behovsstyrd ventilation.
  • Ventilation är särskilt viktigt på natten när luftkvaliteten inomhus påverkar oss hela tiden.
  • Ventilation minskar också utsläppskoncentrationer av byggmaterial och t.ex. radonbelastningar.
  • Klart fläktkontrollsystem gör det möjligt att kontrollera ändringarna av inomhuslufthastigheten: att eliminera överhettning, minska de skadliga effekterna av rökning och till exempel att snabbt avfukta tvättrum.
  • Ekonomin förbättras med enkel behovsstyrd ventilation
  • LVI-nummer  7904011

Installation och teknisk information

Installation

  1. Öppna luckan genom att skruva loss skruvarna.
  2. Montera kontrollcentralen som ytmonterad.
  3. De elektriska anslutningarna görs av en entreprenör med respektive installationsrättigheter, med hjälp av en främre säkring max. 10 A

DMO är utrustad med en manöverbrytare, så värmeelementets spänning styrs via omkopplaren.

Enfas, driftspänning 230V, 50Hz.
För spänningsstyrda fläktar med termiska skydd.
Det finns fem arbetslägen för fläktar:
spänningar 60, 80,  120,  160 ja 230V.
Det finns ett separat manöverdon på höljets sida.
Manöverdonets funktion kan inaktiveras (kontinuerlig  användning).
DMO-455 är utrustad med en 1,7 A transformator.