DEEKAX TALTERI DIVK-290 DEMA

Ventilationsaggregat för renovering och nya projekt, en enhet, två olika kanalsystem

Talteri ventilationssystem

 • ventilationen styrs efter behovet
 • värmen återhämtar av motströms plattvärmeväxlare
 • tilluftsfiltering och uppvärmning
 • likströmsfläktar(EC)
 • nätsladd med en kontakt på bakväggen
 • hastighetskontroll med separat pekskärm kontrollpanel
 • också möjligt styra från EC-spiskåp
 • enheten är utrustad med ett ljudisolerat, vitt pulverlackerat hölje
 • utmärkt installationsbarhet; ytan 435 mm
 • maskinens plana nedre yta möjliggör fri installation
 • sommarbypassdämpare
 • elektrisk eftervärmning
 • i fuktiga områden skyddade från stänkvatten
 • invändiga delar är pulverlackerade
 • max. luftflöden tilluft/frånluft 87/104 l/s 100 Pa
 • Installationssats 1 eller 2 måste alltid beställas

Mångsidiga pekskärmsfunktioner

 • justering av fläkthastighet
 • tillufts temperature reglering
 • braskaminsom-kopplare
 • forcering med timer
 • veckotimer-Dygnsrytm klocka
 • servicetimer
 • Språkversionen; Finska, Svenska, Engelska och Estonias

Förmåga

 • för koldioxidtransmitter
 • för fuktighet sändare
 • för separat förlängd period eller braständningskopplare
 • för separat forsering kopplare
 • för hemma/borta-omkopplare
 • för fjärrövervakningskontroll
 • för 0-10V extern styrning
 • för Modbus

 

Dimensioner: Höjd 435 mm, Width 585 mm,
                              Djup 460 mm, Vikt 38 kg

 

Årsverkningsgrad kalkylator