Deekax Talteri DIVK-C 220 DEMA ja DEMA VKL

Talteri ventilatsioonisüsteem

 • vajaduspõhiselt juhitav ventilatsioon
 • soojusvahetus väljatõmbeõhust sissepuhkeõhku vastuvooluelemendis
 • soojusvaheti kasutegur üle 80%
 • alalisvooluventilaatorid(EC)
 • sissepuhkeõhu vajaduspõhine filtreerimine ja soojendamine
 • kiiruse reguleerimine eraldi puuteekraan regulaatoriga
 • suvise kasutamise siiber
 • seadmel on tõhusa heliisolatsiooniga valge pulbervärvimine korpus
 • DIVK-C 220 DEMA  elektriline järelkalorifeer
 • DIVK-C 220 DEMA VKL vesi järelkalorifeer
 • elektriline eelkalorifeer
 • Max õhu kogus sissepuhke /väljäpuhke 222/231 l/s 100 Pa


Puuteekraan regulaatori mitmekülgsed funktsioonid

 • ventilaatori kiiruse reguleerimine
 • sissepuhkeõhu temperatuuri reguleerimine
 • kaminalüliti
 • taimeri abil toimiv tõhustamisfunktsioon
 • eemalolekulüliti
 • töö juhtimiseks nädala ja päeva kell
 • diferentsiaalrõhulüliti(filtri kaitse)
 • keeleversioonid: soome, rootsi, inglise ja eesti


Valmidused

 • CO2 anduri kasutamise võimalus
 • niiskusanduri kasutamise võimalus
 • eraldi pikendusaja ja kaminalüliti kasutamise võimalus
 • eraldi tõhustamislüliti kasutamise võimalus
 • eemalolekulüliti
 • kaugjuhtimise kasutamine
 • väline juhtimine 0–10 V
 • Modbus

Mõõdud: kõrgus  950 mm, laius 1100 mm,
                 
sügavus  510 mm, kaal 133 kg

Aastane efektiivuse kalkulaator