Valige mudel:

Sisestage arvutatud väärtused :

  Sissepuhke Väljatõmbe
Õhuvool:  l/s  l/s

Kanali rõhk:

 Pa  Pa

 

Koht:
 

Mõõtepunktis:  °C
Heitõhu temperatuuri piir:  °C
Sissepuhkeõhu sihttemperatuur :  °C
Väljatõmmatava õhu temperatuur:  °C

Sisestage sihtkoha teave:

Handler:
Kuupäev:
Target:
 
Nimi:
Tänava aadress:
Postiindeks:
Postkontor:
Projekt:
Positio:
Lisainformatsioon

Tulemused:

Tulemused arvutuspunktis : Sissepuhke: Väljatõmbe:
Ventilaatori kiiruse: nan % nan %
Õhuvool: 40 l/s 40 l/s
Kogurõhk: 20 Pa 20 Pa
Õhu kiirus: inf m/s inf m/s
Sisendvõimsus: nan W nan W
Ventilaatori aastane elektritarve NAN kWh
SFP väärtus: nan kW/(m³/s)

 
Plaatsoojusvaheti: Sissepuhkeõhk: Väljatõmbeõhk:
Rõhulangus: 0 Pa 0 Pa
Efektiivsus võrdsete õhuvoolude korral: 0.0 %
Sissepuhkeõhu temperatuur pärast soojusvahetit -26.0 °C
Järelsoojendus vajadus arvutuspunktis: W / -26.0°C
OFF
ON
Temperatuur pärast eelsoojendamist: -
Eelsoojendusjõud: -

 
DIVK-heliväärtused arvutuspunktis Lw LwA
Sissepuhke kanal: * dB * dB(A)
Väljatõmbeõhu kanal: * dB * dB(A)
Helirõhutase ruumis
(10m² absorbtsioon) LpA)
* dB(A)

 

SPL-helirõhutasemed oktaavribade järgi
631252505001k2k4k8kdBdB(A)
Läbi kesta**********
Sissepuhke kanal**********
Väljatõmbe kanal**********

 
Aastase efektiivsuse arvutamine:
Heitõhu temperatuur : 21.0 °C
Heitõhu temperatuuri piir 0 °C
Õhuvoolu suhe sissepuhke- / väljatõmbeõhus 1.00
Ventilatsiooniks vajalik energia hulk: 6351 kWh
Saavutatud energiasääst: 0 kWh
Ventilatsiooniks vajalik energia hulk 6351 kWh
HRV aastane efektiivsus 0.0 %

Lisainformatsioon

Tagasi
Veateated
 

Created:September 14 2022 15:51:21