Valige mudel:

Sisestage arvutatud väärtused :

  Sissepuhke Väljatõmbe
Õhuvool:  l/s  l/s

Kanali rõhk:

 Pa  Pa

 

Koht:
 

Mõõtepunktis:  °C
Heitõhu temperatuuri piir:  °C
Sissepuhkeõhu sihttemperatuur :  °C
Väljatõmmatava õhu temperatuur:  °C

Sisestage sihtkoha teave:

Handler:
Kuupäev:
Target:
 
Nimi:
Tänava aadress:
Postiindeks:
Postkontor:
Projekt:
Positio:
Lisainformatsioon

Tulemused:

Tulemused arvutuspunktis : Sissepuhke: Väljatõmbe:
Ventilaatori kiiruse: 63 % 56 %
Õhuvool: 40 l/s 40 l/s
Kogurõhk: 43 Pa 42 Pa
Õhu kiirus: 3.3 m/s 3.26 m/s
Sisendvõimsus: 23 W 19 W
Ventilaatori aastane elektritarve 366 kWh
SFP väärtus: 1.04 kW/(m³/s)

 
Plaatsoojusvaheti: Sissepuhkeõhk: Väljatõmbeõhk:
Rõhulangus: 43 Pa 43 Pa
Efektiivsus võrdsete õhuvoolude korral: 83.5 %
Sissepuhkeõhu temperatuur pärast soojusvahetit 13.2 °C
Järelsoojendus vajadus arvutuspunktis: 134 W
OFF
ON
Temperatuur pärast eelsoojendamist: -
Eelsoojendusjõud: -

 
DIVK-heliväärtused arvutuspunktis Lw LwA
Sissepuhke kanal: 65.0 dB 59.3 dB(A)
Väljatõmbeõhu kanal: 55.7 dB 42.2 dB(A)
Helirõhutase ruumis
(10m² absorbtsioon) LpA)
26.9 dB(A)

 

SPL-helirõhutasemed oktaavribade järgi
631252505001k2k4k8kdBdB(A)
Läbi kesta50434025162**51.730.9
Sissepuhke kanal615452555852413565.059.3
Väljatõmbe kanal46464539412914*55.742.2
* Mõõtmise helitase ei ületa taustamüra taset

 
Aastase efektiivsuse arvutamine:
Heitõhu temperatuur : -18.2 °C
Heitõhu temperatuuri piir 0 °C
Õhuvoolu suhe sissepuhke- / väljatõmbeõhus 1.00
Ventilatsiooniks vajalik energia hulk: 6351 kWh
Saavutatud energiasääst: 4904 kWh
Ventilatsiooniks vajalik energia hulk 1447 kWh
HRV aastane efektiivsus 77.2 %

Lisainformatsioon

Tagasi
Veateated
 

Created:April 15 2021 14:29:05