Valige mudel:

Sisestage arvutatud väärtused :

  Sissepuhke Väljatõmbe
Õhuvool:  l/s  l/s

Kanali rõhk:

 Pa  Pa

 

Koht:
 

Mõõtepunktis:  °C
Heitõhu temperatuuri piir:  °C
Sissepuhkeõhu sihttemperatuur :  °C
Väljatõmmatava õhu temperatuur:  °C

Sisestage sihtkoha teave:

Handler:
Kuupäev:
Target:
 
Nimi:
Tänava aadress:
Postiindeks:
Postkontor:
Projekt:
Positio:
Lisainformatsioon

Tulemused:

Tulemused arvutuspunktis : Sissepuhke: Väljatõmbe:
Ventilaatori kiiruse: 58 % 55 %
Õhuvool: 200 l/s 200 l/s
Kogurõhk: 40 Pa 50 Pa
Õhu kiirus: 4.1 m/s 4.07 m/s
Sisendvõimsus: 116 W 105 W
Ventilaatori aastane elektritarve 1941 kWh
SFP väärtus: 1.11 kW/(m³/s)

 
Plaatsoojusvaheti: Sissepuhkeõhk: Väljatõmbeõhk:
Rõhulangus: 96 Pa 96 Pa
Efektiivsus võrdsete õhuvoolude korral: 77.9 %
Sissepuhkeõhu temperatuur pärast soojusvahetit 10.6 °C
Järelsoojendus vajadus arvutuspunktis: 1306 W
OFF
ON
Temperatuur pärast eelsoojendamist: -
Eelsoojendusjõud: -

 
DIVK-heliväärtused arvutuspunktis Lw LwA
Sissepuhke kanal: 64.1 dB 59.8 dB(A)
Väljatõmbeõhu kanal: 57.5 dB 47.5 dB(A)
Helirõhutase ruumis
(10m² absorbtsioon) LpA)
37.9 dB(A)

 

SPL-helirõhutasemed oktaavribade järgi
631252505001k2k4k8kdBdB(A)
Läbi kesta625346383525**62.641.9
Sissepuhke kanal535353565753483864.159.8
Väljatõmbe kanal484847464340331957.547.5
* Mõõtmise helitase ei ületa taustamüra taset

 
Aastase efektiivsuse arvutamine:
Heitõhu temperatuur : -15.6 °C
Heitõhu temperatuuri piir 0 °C
Õhuvoolu suhe sissepuhke- / väljatõmbeõhus 1.00
Ventilatsiooniks vajalik energia hulk: 31756 kWh
Saavutatud energiasääst: 23335 kWh
Ventilatsiooniks vajalik energia hulk 8421 kWh
HRV aastane efektiivsus 73.5 %

Lisainformatsioon

Tagasi
Veateated
 

Created:April 15 2021 14:29:05