Välj enhetsmodell:

Ange beräkningsvärdena :

  Till Från
Luftflöde:  l/s  l/s

Kanaltryck:

 Pa  Pa

 

Place:
 

Designtemperatur:  °C
Avlufts temperaturgräns:  °C
Tilluftens måltemperatur :  °C
Frånluftstemperatur:  °C

Ange målinformationen:

Hanterare:
Datum:
Mål:
 
Namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postkontor:
Projekt:
Positio:
Ytterligare information:

Resultat:

Resultat vid beräkningspunkten : Till Från:
Fläkthastighet: 44 % 39 %
Luftflöde: 40 l/s 40 l/s
Totalt tryck: 28 Pa 27 Pa
Lufthastighet: 2.0 m/s 1.99 m/s
Ingångseffekt: 16 W 13 W
Fläktens årlig energiförbrukning 251 kWh
SFP-värde: 0.71 kW/(m³/s)

 
Plattvärmeväxlare: Till: Från:
Tryckfall: 36 Pa 36 Pa
Effektivitet med lika luftflöden: 84.4 %
Tilluftstemperatur efter värmeväxlaren 13.7 °C
Eftervärmebehov i beräkningspunkten: 113 W
Av
Temperatur efter förvärmning: -
Förvärmningseffekt: -

 
DIVK ljudvärden i beräkningspunkten Lw LwA
Tilluftkanal: 61.9 dB 54.2 dB(A)
Frånluftskanal: 57.4 dB 34.4 dB(A)
Ljudtrycksnivå i rummet
(10m² absorbering LpA)
22.0 dB(A)

 

SPL-nivåer i oktavband
631252505001k2k4k8kdBdB(A)
Genom höljet ut i rummet4437322218129146.426.0
Till585549525049423461.954.2
Från41383930322113457.434.4
* den uppmätta ljudnivån överstiger inte bakgrundsljudet

 
Beräkning av årlig effektivitet:
Avlufts temperatur: -18.7 °C
Avlufts temperaturgräns 0 °C
Luftflödesförhållande till / frånluft 1.00
Mängd av energi som behövs för ventilation: 6351 kWh
Uppnådd energibesparing: 4940 kWh
Total energiförbrukning för ventilation 1411 kWh
HRV årlig effektivitet 77.8 %

Ytterligare information

Tillbaka
Felmeddelanden
 

Created:March 04 2021 08:50:56