Välj enhetsmodell:

Ange beräkningsvärdena :

  Till Från
Luftflöde:  l/s  l/s

Kanaltryck:

 Pa  Pa

 

Place:
 

Designtemperatur:  °C
Avlufts temperaturgräns:  °C
Tilluftens måltemperatur :  °C
Frånluftstemperatur:  °C

Ange målinformationen:

Hanterare:
Datum:
Mål:
 
Namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postkontor:
Projekt:
Positio:
Ytterligare information:

Resultat:

Resultat vid beräkningspunkten : Till Från:
Fläkthastighet: 52 % 48 %
Luftflöde: 40 l/s 40 l/s
Totalt tryck: 49 Pa 34 Pa
Lufthastighet: 3.3 m/s 3.26 m/s
Ingångseffekt: 21 W 18 W
Fläktens årlig energiförbrukning 343 kWh
SFP-värde: 0.98 kW/(m³/s)

 
Plattvärmeväxlare: Till: Från:
Tryckfall: 43 Pa 43 Pa
Effektivitet med lika luftflöden: 83.5 %
Tilluftstemperatur efter värmeväxlaren 13.2 °C
Eftervärmebehov i beräkningspunkten: 134 W
Av
Temperatur efter förvärmning: -
Förvärmningseffekt: -

 
DIVK ljudvärden i beräkningspunkten Lw LwA
Tilluftkanal: 65.9 dB 60.9 dB(A)
Frånluftskanal: 55.9 dB 42.7 dB(A)
Ljudtrycksnivå i rummet
(10m² absorbering LpA)
26.8 dB(A)

 

SPL-nivåer i oktavband
631252505001k2k4k8kdBdB(A)
Genom höljet ut i rummet51453629151**53.530.8
Till616057545856494165.960.9
Från50464345403323955.942.7
* den uppmätta ljudnivån överstiger inte bakgrundsljudet

 
Beräkning av årlig effektivitet:
Avlufts temperatur: -18.2 °C
Avlufts temperaturgräns 0 °C
Luftflödesförhållande till / frånluft 1.00
Mängd av energi som behövs för ventilation: 6351 kWh
Uppnådd energibesparing: 4904 kWh
Total energiförbrukning för ventilation 1447 kWh
HRV årlig effektivitet 77.2 %

Ytterligare information

Tillbaka
Felmeddelanden
 

Created:October 04 2023 15:05:28