Välj enhetsmodell:

Ange beräkningsvärdena :

  Till Från
Luftflöde:  l/s  l/s

Kanaltryck:

 Pa  Pa

 

Place:
 

Designtemperatur:  °C
Avlufts temperaturgräns:  °C
Tilluftens måltemperatur :  °C
Frånluftstemperatur:  °C

Ange målinformationen:

Hanterare:
Datum:
Mål:
 
Namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postkontor:
Projekt:
Positio:
Ytterligare information:

Resultat:

Resultat vid beräkningspunkten : Till Från:
Fläkthastighet: 58 % 55 %
Luftflöde: 200 l/s 200 l/s
Totalt tryck: 40 Pa 50 Pa
Lufthastighet: 4.1 m/s 4.07 m/s
Ingångseffekt: 116 W 105 W
Fläktens årlig energiförbrukning 1941 kWh
SFP-värde: 1.11 kW/(m³/s)

 
Plattvärmeväxlare: Till: Från:
Tryckfall: 96 Pa 96 Pa
Effektivitet med lika luftflöden: 77.9 %
Tilluftstemperatur efter värmeväxlaren 10.6 °C
Eftervärmebehov i beräkningspunkten: 1306 W
Av
Temperatur efter förvärmning: -
Förvärmningseffekt: -

 
DIVK ljudvärden i beräkningspunkten Lw LwA
Tilluftkanal: 64.1 dB 59.8 dB(A)
Frånluftskanal: 57.5 dB 47.5 dB(A)
Ljudtrycksnivå i rummet
(10m² absorbering LpA)
37.9 dB(A)

 

SPL-nivåer i oktavband
631252505001k2k4k8kdBdB(A)
Genom höljet ut i rummet625346383525**62.641.9
Till535353565753483864.159.8
Från484847464340331957.547.5
* den uppmätta ljudnivån överstiger inte bakgrundsljudet

 
Beräkning av årlig effektivitet:
Avlufts temperatur: -15.6 °C
Avlufts temperaturgräns 0 °C
Luftflödesförhållande till / frånluft 1.00
Mängd av energi som behövs för ventilation: 31756 kWh
Uppnådd energibesparing: 23335 kWh
Total energiförbrukning för ventilation 8421 kWh
HRV årlig effektivitet 73.5 %

Ytterligare information

Tillbaka
Felmeddelanden
 

Created:March 04 2021 08:50:56