Ventilationaggregat

VENTILATIONAGGREGAT MED DC-FLÄKTÄR OCH MOTSRÖMVÄRMVÄXLARE

DIVK-C 60 CD

bostäder < 60 m2*    

       

DIVK-C 91 C och C 96 C 

  bostäder < 130 m2*

DIVK-C 91 CD och C96 CD

   bostäder < 130 m2*

DIVK-C 99 CD

bostäder< 170 m2*

DIVK-C 121 DEMA
  

bostäder < 170 m2*

DIVK-C 140 DEMA
         bostäder< 200 m2*

DIVK-C 220 DEMA
           bostäder< 300 m2*

DIVK-C 330 DEMA
              

bostäder < 460 m2*

          klicka på bilden för att gå till produktsidan


VENTILATIONAGGREGAT MED DC-FLÄKTÄR OCH KORSSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE

DIVK-290 DEMA

bostäder < 150 m2*

     
*) Området är vägledande    

Ytterligare information