Takfläktar

 
 • Uppblåsta takfläktar
 • Tysta operationer ljuden
 • Kontrollerad avlägsnande av smutsig luft från köket, badrummet, toaletten och som överföringsluft från de andra rummen
 • Justering av önskad ventilation via DX-Ultra spiskåpa eller DMO-kontrollcenter
 • Made of neat and weatherproof material
 • DHI-196, -216, -226, -250 med AC-fläktar
 • DHI-ec197 med  en DC-fläkt
 

DEEKAX DHI-196

 • Modell:DHI-196
 • Max. luftflöde 90 l/s
 • Justering av ventilationen: spiskåpa, DMO-regulator,hastighet 1-7
 • Fläktarnas ingångseffekt: max 52 W
 • Tillbehör: servicebrytare som monterad, monteringsram DAK-190, takgenomföring DLV-125-1
 

DEEKAX DHI-216

 • Modell:DHI-216
 • Max. luftflöde 120 l/s
 • Justering av ventilationen: spiskåpa, DMO-regulator,hastighet 1-7
 • Fläktarnas ingångseffekt: max 88 W
 • Tillbehör: servicebrytare som monterad, monteringsram DAK-190, takgenomföring DLV-160-1
 

DEEKAX DHI-226

 • Modell:DHI-226
 • Max. luftflöde 160 l/s
 • Justering av ventilationen: spiskåpa, DMO-regulator,hastighet 1-7
 • Fläktarnas ingångseffekt: max 88 W
 • Tillbehör: servicebrytare som monterad, monteringsram DAK-220, takgenomföring DLV-200-1
 

DEEKAX DHI-250

 • Modell:DHI-250
 • Max. luftflöde: 230 l/s 100 Pa
 • Justering av ventilationen: spiskåpa, DMO-regulator,hastighet 1-7
 • Fläktarnas ingångseffekt: max 150 W
 • Tillbehör: servicebrytare som monterad, monteringsram DAK-220, takgenomföring DLV-200-1
 

DEEKAX DHI-ec197

 • Modell:DHI-ec197
 • Max. luftflöde: 115 l/s
 • Justering av ventilationen: 0-10v, Ultra PC EC eller PG EC
 • Fläktens nominell effekt:83W
 • Tillbehör: servicebrytare, monteringsram DAK-190, takgenomföring DLV-125-1
 

DEEKAX DHI-ec227

Modell:DHI-ec227

 • Max. luftflöde: 190 l/s
 • Justering av ventilationen: 0-10v, Ultra PC EC eller PG EC
 • Fläktens nominell effekt: 85W
 • Lisävarusteet: servicebrytare , monteringsram DAK-220, takgenomföring DLV-200-1